Cilinderkoppen

Afpersen cilinderkop Als de gereinigde cilinderkop terecht komt in zijn afdeling wordt hij in eerste instantie verder gedemonteerd. Dan wordt hij onder druk en bij een temperatuur van 85° afgeperst. Op die manier wordt gecontroleerd of de cilinderkop geen scheuren bevat. Heeft een cilinderkop wel scheuren, dan zien we dat in dit bad onmiddellijk door luchtbellen die in het waterbad verschijnen. Ook wordt de hoogte van de cilinderkop opgemeten.

Standaard worden ook volgende bewerking uitgevoerd:

In deze fase is het vooral belangrijk om te analyseren en testen welke onderdelen van de cilinderkop slijtage of schade vertonen. Afhankelijk daarvan wordt er beslist welke bewerkingen de cilinderkop nog moet ondergaan. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de de klepzittingen moeten vervangen worden, of dat we de klep op diepte moeten leggen (frezen).

Vlakken cilinderkop Na de revisie van de cilinderkop is het ook raadzaam om de cilinderkop te controleren op vlakheid. Als de cilinderkop mag gevlakt worden, dan zullen wij dit ook steeds doen. De laatste jaren zijn er ook heel wat motoren waarvan de cilinderkoppen niet meer mogen worden gevlakt. Deze cilinderkoppen zullen we dan uiteraard ook niet vlakken. We volgen hier steeds de voorschriften opgelegd door de constructeur.